Laga stenskott

Du bör laga ditt stenskott så snart du upptäckt det. Att behöva byta en hel framruta som spruckit är kostsamt och tar tid, det är då betydligt smartare att laga ett stenskott innan det börjar spricka.

Ett stenskott kan snabbt förvandlas till en spricka, särskilt kring våra breddgrader där temperaturskillnaderna mellan sommar- och vinterhalvår är stora. Skulle stenskottet börja spricka medan du kör din bil kan det vara direkt farligt.

Skulle du behöva byta ut din spruckna vindruta så använder vi endast original VW-, Skoda-, Audi- och SEAT rutor. Tänk på att vindrutan är en viktig del av bilens krocksäkerhet!

Nedanstående stenskottskador går att laga istället för att byta vindrutan:

Bivinge

Koöga

Splitterskada

Stjärna

Vill du komma i kontakt med oss?