Auktoriserad verkstad

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning

En auktoriserad märkesverkstad inom Volkswagen Group samt BMW & MINI, måste uppfylla de krav tillverkaren ställer. Det innebär att verkstaden måste se ut på ett visst sätt, vara utrustad med de av tillverkarens krav på verkstadsutrustning, ha alla verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer.

En gång per år kommer en representant från Volkswagen Group samt BMW & MINI och kontrollerar verkstaden. Man går igenom företagets kvalitetssystem och verkstad. Alla verkstäder inom koncernerna måste följa standards för att kunna bli auktoriserad för respektive märke.

Auktoriserad verkstad i Åkersberga
Auktoriserad verkstad i Åkersberga

Kompetent personal med aktuell utbildning

Utbildning är en viktig del i kraven från tillverkaren. Personalen måste följa den snabba utvecklingen i branschen. Tillverkaren tillhandahåller kurser, utbildningsprogram & certifieringar, för att se till att mekanikerna och övrig personal håller sig uppdaterade med aktuell information inom det senaste på varje område. Prov genomförs & certifieringsbevis krävs ibland för att bevisa sin kompetens och att de behärskar sin roll på verkstaden.

Tryggt med garanti

Vår verkstad ger 12 månaders eller 1000 mils garanti på alla reparationer enligt MRFs riktlinjer. På original reservdelar ger vi dessutom 24 månaders garanti. Denna garanti täcker även följdskador som den skadade reservdelen orsakar.

Uppdateringar

Dagens bilar är högteknologiska och fyllda med data. T.ex VW Golf har ungefär 40-50 styrdon som alla kommunicerar med varandra.

De fel som uppkommer på bilar idag, är oftast relaterade till själva mjukvaran. Det krävs uppdateringar och en aktuell mjukvara för att bilen ska fungera som den ska. Dessa uppdateringar får endast de auktoriserade verkstäderna ta del av.    

Battericenter

Vi ligger i framkant tillsammans med den senaste tekniken för el-bilar. Tack vare att vi ständigt arbetar med utbildning och gör stora investeringar i de senaste verktygen så är vi nu ett av få verkstäder i Sverige- godkända Battericenter för att få arbeta med högvoltsbilar och deras drivsystem. Detta innebär i praktiken att vi får och kan öppna högvoltsbatterier, samt arbeta med och laga de enskilda komponenterna inuti batteriet. Detta är en extremt komplicerad teknik och kräver mycket hög säkerhet och kunskap, för att tryggt kunna arbeta med batterierna.

Certifieringar

Vi är medlemmar och innehar certifikat från flertalet organisationer i branschen läs gärna mer om dessa här!

Vill du komma i kontakt med oss?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.