Anmälan

Säkerhet

  • Om du vill vara anonym ska du inte skicka några personliga data, t ex ditt namn eller i vilket förhållande du står till inblandade personer. Lämna inte heller några uppgifter som kan härledas till din person.
  • Använd helst inte teknisk utrustning (t ex en PC, laptop eller smartphone) som tillhandahålls av din arbetsgivare när du skickar din anmälan. I synnerhet en intranätförbindelse kan äventyra din anonymitet.
  • Försäkra dig om att Internet-uppkopplingen är säker. Det framgår av låssymbolen bredvid adressfältet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.